p u n j a b d e t a i l . c o m           
[ District Web Site ]      Amritsar Sahib   Bhathinda   Chandigarh   Faridkot   Fatehgarh Sahib   Feroze Pur   Gurdaspur   Hoshiarpur   Jalandhar  
Kapurthala   Ludhiana   Mansa   Moga   Muktsar   Nawan Shahar   Patiala   Rupnagar   Sangrur  
[ Telephones ]      Amritsar Sahib   Bathinda   Chandigarh   Ferozpur   Hoshiarpur   Jalandhar   Ludhiana   Pathankot   Patiala   Ropar   Sangrur